may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

2018

Date: 19-12-2018

Bản tin, Tháng 12/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Công ty mẹ cổ phần hóa, Chi nhánh có được xét hoàn thuế GTGT không?
 • Tính thuế khi tặng quà cho nhân viên
 • Thay đổi mức tính thuế bảo vệ môi trường (BVMT)
  ...

Xem thêm...

Date: 28-11-2018

Bản tin, Tháng 11/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Quy định về hoàn thuế GTGT
 • Sửa đổi quy định về cưỡng chế thuế
 • Miễn chứng minh xuất xứ hàng hóa khi sử dụng hóa đơn điện tử
 • Xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu
  ...

Xem thêm...

Date: 23-10-2018

Bản tin, Tháng 10/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Quy định mới về sử dụng hóa đơn điện tử
 • Khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh...

Xem thêm...

Date: 18-09-2018

Bản tin, Tháng 9/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đang trong quá trình giám sát hải quan bị hỏa hoạn...

Xem thêm...

Date: 28-08-2018

Bản tin, Tháng 8/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế....

Xem thêm...

Date: 25-07-2018

Bản tin, Tháng 7/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Hoàn thuế giá trị gia tăng ("GTGT") đối với hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu.
 • Bỏ quy định về việc ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập đối với thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân ("TNCN") của người làm việc tại Khu kinh tế....

Xem thêm...

Date: 24-06-2018

Bản tin, Tháng 6/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Chính sách thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xuất sai thời điểm
 • Chính sách thuế đối với sử dụng hóa đơn khống...

Xem thêm...

Date: 23-05-2018

Bản tin, Tháng 5/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Quy định mới về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN
 • Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu...

Xem thêm...

Date: 26-04-2018

Bản tin, Tháng 4/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Chính sách thuế liên quan đến cá nhân nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc
 • Khấu trừ thuế đã nộp ở Nhật bản khi quyết toán thuế TNCN ở Việt Nam
 • Hóa đơn GTGT đối với khoản chi hộ khách hàng
 • Ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ quà biếu tặng...

Xem thêm...

Date: 26-03-2018

Bản tin, Tháng 3/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung thông tư thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN...

Xem thêm...

Date: 23-02-2018

Bản tin, Tháng 2/2018

Cập nhật Pháp luật về Bảo hiểm

 • Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) bắt buộc đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Xem thêm...

Date: 24-01-2018

Bản tin, Tháng 1/2018

Cập nhật Pháp luật về Thuế

 • Nghị định mới sửa đổi một số quy định về thuế giá trị gia tăng (“thuế GTGT”) và thuế thu nhập doanh nghiệp (“thuế TNDN”)...

Xem thêm...


Back to top