may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Bà Nguyễn Việt Nga

Ms. Nguyen Viet Nga 2

   Partner, Dịch vụ Kiểm toán
   DĐ: +84 (0) 904 242 599
   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Việt Nga, quốc tịch Việt Nam, là Partner Kiểm toán của NEXIA STT.

  • Bà Nga là Hội viên Hội kế toán công chứng Anh (ACCA Anh Quốc), Hội viên Hội Kế toán viên Công chứng Australia (CPA Australia), Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam) và Chứng chỉ Kiểm toán viên Nội bộ (CIA). Nga được cấp bằng MBA của Trường ĐH North Central, Hoa Kỳ.

  • Với 15 năm kinh nghiệm làm việc bao gồm 4 năm làm việc cho BIG4 ở vị trí kiểm toán viên cao cấp và trưởng phòng, bà Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán và kiểm toán cho các tổ chức phi chính phủ và các dự án được tài trợ.

  • Bà Nga cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các công ty đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty trong nước hoạt động tại Việt Nam.

  • Nga không chỉ có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam mà còn có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Úc, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc và Singapore.

Back to top