may cat plasma

may thao vo

lmhtlmht

lollol

Đội ngũ Nhân sự Chủ chốt

Mr. Nguyen Thanh Trung - new - crop

TS. Nguyễn Thành Trung
Tổng Giám đốc
DĐ: +84 (0) 913 569 598
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Le Quang Phi

Lê Quang Phi
Partner/ Trưởng văn phòng tại
TP. Hồ Chí Minh 
DĐ: +84 (0) 903 789 911
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Tran Thi Minh Tan

Trần Thị Minh Tần
Phó Tổng Giám đốc/
Giám đốc Chi nhánh An Phát
DĐ: +84 (0) 936 807 769
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Nguyen Viet Nga 2

Nguyễn Việt Nga

Partner, Dịch vụ Kiểm toán
DĐ: +84 (0) 904 242 599
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - crop

Nguyễn Thị Phương Thảo
Partner, Khối Khách hàng Nhật Bản
DĐ: +84 (0) 904 380 648
E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ms. Phan Thi Bang Tuyet

  Phan Thị Băng Tuyết
  Partner, Dịch vụ Kiểm toán
  DĐ: +84 (0) 903 349 378
  E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  MrNguyenSonHa

  Nguyễn Sơn Hà

  Giám đốc, Phát triển Kinh doanh
  DĐ: +84 (0) 988 653 936
  E-Mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

   


   Back to top